Archeopark

Cífer-Pác

Archeopark Cífer-Pác

Objavenie rímsko-germánskej usadlosti v Cíferi-Páci dodnes patrí k pozoruhodným objavom. Keď Viliam Kralovič v roku 1965 objavil nálezisko, možno ani netušil, aký význam bude mať dnes. Následne sa v lokalite Nad mlynom uskutočnil dôkladný výskum, ktorý viedol doktor Titus Kolník, archeológ, ktorý svojou výskumnou a publikačnou činnosťou položil základy bádania o dobe rímskej na Slovensku. V jeho misii neskôr pokračoval profesor Vladimír Varsík, ktorý od začiatku stál pri zrode myšlienky archeoparku v Cíferi.


Dnes je prezentovaná časť tohto osídlenia. Vybraná bola tak, aby bolo možné predstaviť dva kultúrne fenomény vtedajšej doby – rímsky a germánsky. Vyspelosť antickej kultúry predstavuje najmä budova kúpeľa, ktorý v minulosti pravdepodobne slúžil velmožovi a jeho hosťom. V tesnej blízkosti v tom čase stála aj jednoduchá zemnica, akých bolo na tomto území stovky. Oba objekty opäť stoja vedľa seba. My vám chceme rozprávať ich príbeh a spolu s vami chceme objavovať to, čo v sebe ukrývajú.


Hlbší pohľad do minulosti prináša expozícia v rekonštruovanom mlyne. Prevedie vás historickými obdobiami od mladšej kamennej doby až po stredovek. Približuje všedný život obyvateľov, ktorí v minulosti toto územie obývali a zanechali tu stopu svojej prítomnosti. Na vzniku expozície sa podielal tím archeológov z Archeologického ústavu SAV v Nitre pod vedením docenta Mateja Ruttkaya.


Súčasťou Archeoparku je aj náučný chodník, ktorý sa vinie popri potoku Gidra. Ten už od praveku zohrával dôležitú úlohu v osídľovaní tejto lokality. Fyzickým pohybom v krajine, ale aj prostredníctvom rozšírenej reality, sa bližšie zoznámite s minulosťou regiónu.


Archeológia umožňuje cestovanie v čase, objavovanie života minulosti a lepšie pochopenie súčasnosti. Urobme spoločne krok v čase a vyrazme na pútavú cestu.

Vstupné

Vstupné

Dospelý 5 €

Dieťa / Senior / ZŤP 3 €


Pre deti do 3 rokov je vstup zdarma

Kontakt

Kontakt

Pác 60

91943 Cífer 


archeopark@cifer.sk

+421 910 395 057

Otváracie hodiny

Utorok — Nedeľa

10.00 — 18.00

Otváracie hodiny

Utorok — Nedeľa

10.00 — 18.00